Romana  English  Chinese

Facebook LinkedIn

Malpraxis

Potrivit art. 642 al. 1 lit. bdin Legea nr. 95/2006, malpraxisul este definit ca fiind „eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico – farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice”.

Desi intentia legiuitorului – prin adoptarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a fost de a crea un adevarat Cod de sanatate publica, care sa adune toate reglementarile din domeniu, legea raspunde numai in parte acestui deziderat.

Exista legislatie medicala importanta (Legea nr. 46/21.01.2003 privind drepturile pacientului, Ordonanta Guvernului nr. 124/29.08.1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, Legea nr.487/11.07.2002 a sanatatii mintale,Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, Legea privind reproducerea umana asistata medical cu tert donator etc.) care trebuie armonizata cu legea cadru.

Desi, Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiprevede in mai multe situatii elaborarea ulterioara a altor acte normative (norme metodologice, standarde terapeutice, ghiduri de buna practica) care urmau a clarifica situatiile juridice reglementate, acestea nu au mai fost elaborate.

In ceea ce priveste jurisprudenta romaneasca, aceasta este una extrem de saraca si pentru ca, pana de curand, se ajungea in fata instantei doar in urma presiunii mediatice a unor cazuri de culpa medicala.

Este evident ca acolo unde exista activitate umana existasi greseala. Ceea ce intereseaza, in cele mai multe cazuri, nu este neaparat infierarea celui care a gresit ci indemnizarea celui care a suferit.

Interventia avocatului in problema malpraxisului este una extrem de importanta avand in vedere lacunele legislative existente, experienta scazuta a organelor coercitive in acest domeniu si jurisprudenta neindestulatoare privindaceasta ramura.

Serviciile acordate de echipa noastrain acest domeniu vizeaza:

  • gasirea de modalitati de remediere a prejudiciilor materiale si morale cauzate de  personalul medical, furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare,  aparatura, dispozitive medicale si medicamente;
  • consilierea personalului medical in probleme de drept medical si de malpraxis;
  • formularea de opinii legale, redactare si transmitere notificari catre persoanele responsabile civil sau penal de  prejudiciile aduse pacientilor;
  • analizarea situatiei de fapt cu concursul expertilor in materie si identificarea instrumentelor juridice de remediere a prejudiciilor aduse pacientilor; angajarea raspunderii civile, penale sau de alta natura a  persoanelor vinovate de malpraxis;
  • asistenta si reprezentare in fata Colegiului Medicilor, Comisiei de monitorizare si competenta  profesionala pentru cazurile de malpraxis, organelor de cercetare penala, instantelor judecatoresti si  oricaror alte institutii cu competente in materia dreptului medical.