Domenii de PracticaPelinari & Pelinari, Advocating Your Business!

Achizitii publice

Pelinari&Pelinari se implica in mod constant intr-o serie larga de probleme juridice complexe, dar nu se limiteaza numai la acestea. Dintre ele mentionam:
- Consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;
- Identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
- Analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare;
- Formularea si redactarea opiniilor legale;
- Formularea contestatiilor si a plangerilor, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice;
- Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare, in vederea participarii si castigarii licitatiilor;
- Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;
- Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora;
- Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;
- Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
- Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice;
- Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica.
- Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;
- Redactarea si/sau revizuirea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara;
- Redactarea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;
- Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;
- Asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
- Consultanta si asistenta pentru verificarea eligibilitatii ofertantilor;
- Asistenta si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri.